ŻYTNIA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Pracownia Architektury projekt 44240
Zespół projektowy
Hanna Gawron, Tomasz Oszek
Powierzchnia użytkowa
252,95 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk