PIĘKNA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Pracownia Architektury projekt 44240
Zespół projektowy
Pracownia Architektury projekt 44 240
Powierzchnia użytkowa
270,40 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk