JANKOWICKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Pracownia Architektury projekt 44 240
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Marta Maniara-Remiorz, Dominika Zawisza
Powierzchnia użytkowa
157,80 m2
Inwestor
Prywatny
Lokalizacja
Śląsk