KLIMKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Dominika Zawisza
Inwestor
Gmina Miejska Żory
Lokalizacja
Żory